W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Baranów

Data uchwały:
2019-02-19

Numer uchwały:
V/38/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opuplikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2019r. poz. 2130, data ogłoszenia 26.02.2019r.)