W sprawie:
Statutu Gminy Baranów

Data uchwały:
2018-11-06

Numer uchwały:
LXII/328/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2018r. poz. 8778; data ogłoszenia: 9 listopada 2018r.)