W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 rok.


Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXVII/138/2004

Podjęta przez:
RadaGminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2004-12-29