Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Gminę Baranów

 


Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numeracja

wewnętrzna

Status

Numer

NIP

Numer

REGON

Miejsce prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dane żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc

w żłobku lub klubie dziecięcym

data

dokonania

wpisu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gmina Baranów

ul. Rynek 21 63-604 Baranów

1/2014

wpis

619-202-13-07

302766872

Baranów

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów

Żłobek Gminny

w Baranowie

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów

50

01.09.2014

2

Gmina Baranów

ul. Rynek 21 63-604 Baranów

1/2014/1

zmiana

619-202-13-07

302766872

Baranów

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów,

Oddział w Mroczeniu Mroczeń 195 A

63-604 Baranów

Żłobek Gminny

w Baranowie

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów

74

13.11.2017

3

Gmina Baranów

ul. Rynek 21 63-604 Baranów

1/2014/2

zmiana

619-202-13-07

302766872

Baranów

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów,

Oddział w Mroczeniu Mroczeń 195 A

63-604 Baranów

Żłobek Gminny

w Baranowie

ul. Jana Pawła II 2A

63-604 Baranów

72

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualny link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow