W sprawie:
zmian budżetu na 2017 rok

Data uchwały:
2017-03-07

Numer uchwały:
XXXVIII/201/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-07