W sprawie:
budżetu na 2017 rok

Data uchwały:
2017-01-18

Numer uchwały:
XXXVII/196/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp z 2017r. poz. 746; data ogłoszenia: 25.01.2017r.)