W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Baranów na 2017 rok

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/195/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-12-29