W sprawie:
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Baranów

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/191/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 8429; data ogł.: 30.12.2016r.)