W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/189/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-12-29