W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIV/177/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/188/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega opublikowaniu w Dziennkiu Urzedowym Województwa Wielkopolskiego i ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz. 8428; data ogł.: 30.12.2016r.)