W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/187/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-12-29