W sprawie:
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Data uchwały:
2016-12-15

Numer uchwały:
XXXV/185/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz edowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 8079; data ogł.: 16.12.2016r.)