W sprawie:
określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budzetu Gminy Baranów na dofianansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Data uchwały:
2016-12-15

Numer uchwały:
XXXV/184/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 8078; data ogł.: 16.12.2016r.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 1/30/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku stwierdziła nieważność w/w uchwały.