W sprawie:
poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporzązdenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/181/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29