W sprawie:
poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporzązdenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/179/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29