W sprawie:
obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2017 roku

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/176/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega opublikowaniu w Dziennkiu Urzedowym Województwa Wielkopolskiego i ogłoszeniu na terenie gminy we wsiach sołeckich na tablicach ogłoszeń.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017r.
(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz. 7779; data ogł.: 08.12.2016r.)