W sprawie:
ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Baranów oraz zasad jego uzywania i wykorzystywania

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/174/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz 7778; data ogł.: 08.12.2016r.)