W sprawie:
uchwalenia "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017"

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/174/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baranowie.