W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Mroczeń

Data uchwały:
2016-11-17

Numer uchwały:
XXXIII/168/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 7174; data ogłoszenia: 23.11.2016r.)