W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 - 2020

Data uchwały:
2016-11-17

Numer uchwały:
XXXIII/166/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-17