W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie z zasobów mienia komunalnego Gminy Baranów nieruchomości gruntowych, położonych w Baranowie

Data uchwały:
2016-10-26

Numer uchwały:
XXXII/161/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-10-26