W sprawie:
przekazania nieruchomości położonych w Donaborowie oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 488/4 oraz 489/4 (obręb Donaborów) na rzecz Powiatu Kępińskiego w formie darowizny

Data uchwały:
2016-10-13

Numer uchwały:
XXX/158/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-10-13