W sprawie:
warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Baranów ze środków Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-09-09

Numer uchwały:
XXIX/153/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 12.10.2016 roku (KN-I.4131.1.364.2016.15) orzekł nieważność w/w uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.