W sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Baranów dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów - Biadaszki".

Data uchwały:
2016-09-09

Numer uchwały:
XXIX/152/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-09-09

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 19/1016/2016 z dnia 5 października 2016 roku stwierdziło, że w/w uchwała w części obejmującej postanowienie paragraf 1 ust. 2 została podjęta z naruszeniem art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; uznając jednocześnie, iż powyższe naruszenie ma charakter nieistotny.