W sprawie:
zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 1 grudnia 2014 r. w spr. ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Baranów, zmienionej uchwałami Nr XVII/85/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. i Nr XXIV/124/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Data uchwały:
2016-09-09

Numer uchwały:
XXIX/147/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-09-09