W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/140/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od nia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp z 2016r., poz. 4889; data ogł: 01.08.2016r.)
Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego orzeczono nieważność niniejszej uchwały.