W sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zza gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/139/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp z 2016 r., poz. 4870, data ogł.: 27.07.2016r.)