W sprawie:
szczeg. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gm. Baranów i zagospod. tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruch. opłatę za gospod. odpad. komunalnymi

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/138/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 4868, data ogł. 27.07.2016r.)