W sprawie:
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/136/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 roku; Podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz. 4859; data ogł.: 27.07.2016r.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 16/902/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku stwierdziło nieważnoć w/w uchwały.