W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXV/235/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-24