W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2015 rok

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXV/129/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-24