W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Słupia pod Kępnem, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 836/5 (obręb Słupia pod Kępnem)

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XXIII/123/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-04-29