W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XXIII/120/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-04-29