W sprawie:
przyjęcia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów"

Data uchwały:
2016-04-11

Numer uchwały:
XXII/117/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-04-11