W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data uchwały:
2016-04-11

Numer uchwały:
XXII/116/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-05-05