W sprawie:
okr. kryt. rekrutacji i przyz. liczby punkt. za poszcz. kryteria oraz dok. niezbędne do ich potw. przyjętych w postęp. rekrut. do szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baranów, dla kandyd. zam. poza obwodem szkoły podstawowej

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/109/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoplskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 2019; data ogłoszenia: 10.03.2016r.)