W sprawie:
okr. kryteriów rekrutacji i przyzn. liczby punktów za poszcz. kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potw. przyjętych w post. rekrutacyjnym do gimnazjum, dla którego org. prowadzącym jest Gmina Baranów, dla kandyd. zam. poza obwodem gimnazjzum

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/108/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoplskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 2018; data ogłoszenia: 10.03.2016r.)