W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów w formie bezprzetargowej

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/106/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-02-23