W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/101/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-02-23