W sprawie:
zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Data uchwały:
2016-02-25

Numer uchwały:
XIX/99/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 807; data ogłoszenia: 21.01.2016r.)