W sprawie:
budżetu na 2016 rok

Data uchwały:
2016-01-15

Numer uchwały:
XIX/96/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roki i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 806; data ogłoszenia: 21.01.2016r.)