W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015-2020

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XVIII/87/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-29