W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015-2019

Data uchwały:
2015-11-24

Numer uchwały:
XIV/71/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-24