Komunikat

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. Wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, iż  można składać:

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 20 października 2015r.)

wnioski o dopisanie do spisu wyborców  - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 20 października 2015 r.)

wnioski o udzielenie pełnomocnictwa  - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 16 października 2015r.)

zgłaszanie o głosowaniu korespondencyjnym -  wyborca który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 12 października 2015r.) /termin wydłużony zgodnie z art. 9 par. 2 Kodeksu wyborczego/

wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 23 października 2015r.)

 

WÓJT

/-/   Bogumiła Lewandowska-Siwek