Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy