Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO

1. Jan Wawrzyniak
2. Marek Majczyk