W sprawie:
budżetu na 2014 rok

Data uchwały:
2014-01-16

Numer uchwały:
XXXIX/251/2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku