W sprawie:
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy BaranówData uchwały:
2013-12-30

Numer uchwały:
XXXVIII/246/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego