NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA

1.

Grębaniński Klub Sportowy

Piłkarski Grębanin 2014

9380

2.

UKS "Kamyk"

Sport i rekreacja Grębanin 2014

7060

3.

LZS "Orzeł"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

61520

4.

OSP Słupia pod Kępnem

Strażak Słupia - bądź zdrów

33774

5.

LKS Jankowy

"Jankowy na sportowo"

29400

6.

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów

Warsztaty muzyczne

7100

7.

OSP Baranów

Festyn Strażacki

6800

8.

Stowarzyszenie Nasze Dzieci

Plener z Tuwimem

3610

9.

UKS "Pionier" Baranów

"Piłka nożna uczy i rozwija - Tężyzna fizyczna w parze z zasadami Fair Play"

7750

10.

LKS Jankowy

Halowe mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w piłce nożnej chłopców w kategorii trampkarz młodszy

2250