W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Data uchwały:
2013-11-12

Numer uchwały:
XXXVI/230/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku.